Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

Coaching

W ostatnich czasach coraz częściej spotykamy się z pojęciem Coachingu. Temat ten znany jest od lat w świecie biznesu, aktualnie zdobywając coraz większą popularność w codziennym życiu. Czym tak naprawdę jest Coaching?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednym zdaniem, ponieważ jest to temat niezwykle rozległy i odnosi się do wielu dziedzin życia. Z pewnością można stwierdzić, że jest on formą rozwoju osobistego lub grupowego, która rządzi się pewnymi regułami. Mają one zapewnić swoistą formę współpracy, a przez to skuteczność i efekty, których uzyskanie byłoby trudne lub niemożliwe innymi sposobami. Jedną z naczelnych zasad Coachingu jest ta, która mówi, że wszystkie potrzebne do osiągnięcia celu zasoby rozumiane jako wiedza, umiejętności lub potencjał do ich nabycia tkwią już w osobie, która rozpoczyna pracę tą metodą.

Pomocna w zrozumieniu idei coachingu może być ta animacja:

Z powyższej zasady wynika kolejna bardzo ważna cecha Coachingu – Coaching to nie doradztwo, ani konsultacje. Innymi słowy Coach nie jest osobą, która daje jakiekolwiek rady lub gotowe rozwiązania problemów klienta, nawet jeśli wydają się mu oczywiste. Wynika to z założenia, że klient osiągnie najlepsze efekty, gdy sam znajdzie swoją drogę prowadzącą do celu – będzie to droga wynikająca z jego wartości, która wywodzi się z niego samego, a nie z Coacha. Mimo tego klient nie jest sam w tej drodze. Rolą Coacha jest jego ciągłe wspieranie, motywowanie i naprowadzanie go na znajdowanie rozwiązań. Coach wzmacnia mocne strony klienta i pozwala mu na zauważanie tych słabych, aby mógł sam podjąć świadomą decyzję co z nimi zrobić. Służą temu liczne narzędzie Coachingowe. Jednym z fundamentalnych narzędzi Coacha jest zadawanie pytań, które mają być twórcze dla Klienta,  t.j. dawać mu wgląd w niego samego i pozwalać na określenie czego chce oraz czego potrzebuje, żeby to osiągnąć.  Aby pytania były trafne Coach powinien wykazać się dużą empatią, wyczuciem, dogłębnym wsłuchiwaniem się w Klienta oraz swoistą intuicją. Oprócz pytań istnieje cały szereg ciekawych narzędzi, z których wiele będzie przedstawionych w dziale Narzędzia Coachingowe.