Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

Coaching koaktywny

Model Coachingu koaktywnego (Co-Active Coaching) został opracowany przez członków powstałego w 1992 roku The Coaches Training Institue (CTI), mieszczącego się w Stanach Zjednoczonych. Byli nimi Laura Whitworth, Karen i Henry Kimsey-House oraz Philip Sandahl. Twórcy Coachingu koaktywnego zwracają uwagę na fakt, iż jest to nie tylko metoda pracy coach’a, ale także efektywny sposób porozumiewania się ludzi na całym świecie, niezależnie od ich zawodu, czy statusu społecznego.

Co jest sednem Coachingu koaktywnego? Nie można stwierdzić, że posiada on cechy swoiste tylko dla tego modelu, nieobecne w innych rodzajach coachingu, ale istotny jest w nim  niezwykle mocny nacisk na pewne elementy oraz na samo podejście koaktywne - czyli traktujące człowieka jako jednostki indywidualnej, z natury kreatywnej, posiadającej atuty , zasoby i inicjatywę, która pozbawiona jest jakichkolwiek braków, jest spójną całością. W procesie Coachingu koaktywnego Coach skupia się na wspieraniu klienta w odkrywaniu tej kreatywności, atutów i zasobów, a nie bezpośrednio na problemach czy celach klienta (które oczywiście mogą być sednem innych rodzajów Coachingu). Takie podejście i tak doprowadza do rozwiązania problemów klienta i dochodzenia do wyznaczonych przez niego celów. Głównymi zasobami, z których Coach koaktywny czerpie swoją siłę i skuteczność   jest Intuicja, Szczera Ciekawość drugiej osoby, Słuchanie na wnikliwym poziomie (aby usłyszeć przede wszystkim to, co niepowiedziane) i traktowanie klienta jako całości (z całą jego przeszłością i teraźniejszością, doświadczeniami i środowiskiem, wyznawanymi wartościami i wewnętrznym dekalogiem). Ponadto, zgodnie z powyższym modelem Coach koaktywny powinien być całkowicie wolny od racjonalnych interpretacji słów i czynów klienta – nie powinien na ich podstawie podejmować decyzji co do sposobu prowadzenia procesu coachingowego. To klient w pełni sam powinien decydować o tempie i kierunku, w którym podąża. Wypływa z tego kolejna istotna zasada coachingu koaktywnego, która mówi „podążaj za klientem z chwili na chwilę”, która dodatkowo wskazuje na przebieg sesji coachingowych – nie są one z góry zaplanowane co do formy i treści, są tworzone na bieżąco przez klienta – Coach dostosowuje się do tego, wspierając go w jego drodze. Coaching koaktywny to także wychodzenie ze swojej strefy komfortu przez Coacha oraz Klienta, dzięki czemu niemożliwe staje się możliwe.

Team Work

Podsumowując, w Coachingu koaktywnym niezwykle istotną rolę gra założenie, że klient jest kreatywną, pełną zasobów i nieposiadającą braków indywidualną jednostką. Proces coachingowy nakierowany jest na wartości i wnętrze klienta, nie zaś na jego problemy, czy wyznaczone cele. Coach podąża za klientem z chwili na chwile, nie interpretując zachowań klienta, ale wspierając go i motywując w każdym momencie. Prowadzone przez niego sesje coachingowe nie bazują na przemyślanym i racjonalnym planie, ale na intuicji, szczerej ciekawości i wnikliwym słuchaniu klienta. Oczywiście każde z powyższych elementów może być obecny także w innych rodzajach Coachingu, ale zebranie ich wszystkich na raz określa coaching jako koaktywny.