Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

Role w coachingu, czyli o odpowiedzialności

Coaching pozwala na wiele swobody jeśli chodzi o treść i formę oraz promuje kreatywność, uwalnia umysł i stymuluje wyobraźnię. Mimo tego nie jest on pozbawiony zasad. Co sprawia, że dobrze prowadzony coaching rzeczywiście „działa”? Na pewno powodów jest wiele, przy czym niezwykle ważne jest zaangażowanie obydwu stron (coacha i klienta) oraz ich świadomość odnośnie swojej odpowiedzialności za proces coachingu. Jasne jej ustalenie na początku współpracy jest niezwykle ważne, gdyż pozwala zwiększyć efektywność, doprecyzować swoje oczekiwania oraz uniknąć nieporozumień i rozczarowania w trakcie całego procesu. Bez względu na rodzaj coachingu obydwie strony powinny zawsze pamiętać o swojej roli w procesie:

Coach odpowiedzialny jest m.in. za:

 • prowadzenie procesu w sposób efektywny – cel ten może być realizowany przez coacha różnymi sposobami w zależności od sytuacji,

 

 • trzymanie się meritum – czyli zauważanie kiedy sesja odbiega od celu wyznaczonego przez klienta i nie jest to dla niego wnoszące (jednocześnie coach musi ocenić kiedy odbieganie od tematu jest wnoszące dla klienta i warte uwagi – wtedy świadomie może podążać za klientem),

 

 • pomoc w szybkim dochodzeniu do sedna – rolą coacha jest umiejętne zadawanie pytań i stosowanie narzędzi coachingowych, aby klient jak najefektywniej kroczył w wybranym przez siebie kierunku,

 

 • przypominanie o deklaracjach – coach powinien motywować i konfrontować klienta z jego własnymi deklaracjami, pamiętając przy tym, aby zachować bezstronność i nie oceniać klienta, nawet jeśli nie realizuje on swoich deklaracji,

 

 • proponowanie zadań do wykonania na czas miedzy sesjami – czas coachingu to zarówno czas spotkań jak i wszystko co dzieje się między nimi – dlatego bardzo ważne jest, żeby klient był w procesie przez cały ten czas. Zadania proponowane klientowi przez coacha na czas pomiędzy sesjami pomagają we wprowadzaniu zmian oraz w podtrzymywaniu i rozwijaniu tego do czego klient doszedł podczas sesji coachingowej,

 

 • z jednej strony o dbanie o komfort obydwu stron, a z drugiej wykazywanie się odwagą, by wyjść poza strefę komfortu dla dobra klienta – coach powinien zadbać o jak najlepsze samopoczucie klienta poprzez nawiązanie i utrzymanie odpowiedniej relacji – opartej na wspólnych wartościach takich jak szczerość i szacunek. Jednocześnie coach powinien wiedzieć, że czasami większą korzyścią dla klienta będzie chwilowe przesunięcie całego procesu poza strefę komfortu,

 

 • odpowiednie dobieranie pytań – to coach odpowiedzialny jest za proces coachingu co przekłada się na odpowiednie używanie narzędzi coachingowych, w tym tzw. mocnych pytań coachingowych (czyli takich, które zapoczątkują lub bezpośrednio powodują dużą zmianę u klienta lub dają mu znaczący wgląd w proces lub samego siebie),

 

 • odpowiednie podejście do klienta – empatyczne, pełna zaangażowania i wiary. Mimo różnych przeciwności i problemów, na które napotyka klient, coach powinien być tą osobą, która zawsze i do końca zachowuje wiarę w klienta i jego zasoby,

 

 • wybranie odpowiedniej formy sesji – adekwatnej do klienta i jego potrzeb

 

 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu energii – coach powinien być wyczulony na poziom zaangażowania i energii u klienta i samego siebie, by odpowiednio kierować sesją dla najlepszego efektu,

 

 • nieprzywiązywanie się do własnych interpretacji – jedną z istotnych kompetencji coach jest zachowanie całkowitej bezstronności i braku osądu w stosunku do klienta oraz umiejętność dystansu do swoich interpretacji odnośnie działań i wypowiedzi klienta,

 

 • słuchanie na „wysokim poziomie” - rozumiane jako zachowywanie uważności nie tylko na treść wypowiadaną przez klienta, ale także na sposób wypowiedzi, gesty, emocje i wszystko to, co jest pomiędzy słowami.

 

Za sukcesem coachingu nie stoi bezpośrednio coach, ale główny bohater tej formy rozwoju – czyli sam klient. Dlatego tak ważne jest, aby od początku był świadomy swojej odpowiedzialności i roli w procesie coachingu – coaching to nie działanie „na kliencie”, niezależne od niego, ale działanie „przez klienta” całkowicie od niego zależne.

 Role w coachingu

Odpowiedzialność klienta w procesie coachingu to m.in.:

 • zdobywanie się na szczerość oraz odwagę – cała dynamika procesu bardzo często zależna jest od stopnia w jakim klient jest gotowy aby „otworzyć się” i dać z siebie jak najwięcej,

 

 • podążanie wybraną przez siebie ścieżką – to klient podejmuje decyzję o zmianie i sposobie w jaki do niej chce dojść i to on jest odpowiedzialny za podążanie nią i spełnianie swoich kolejnych deklaracji. Tak naprawę klient praktycznie całkowicie odpowiedzialny jest za osiągnięcie głównego celu,

 

 • postępowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas pierwszej i kolejnych sesji – realizowanie zadań pomiędzy sesjami, terminowe i zaangażowane uczestniczenie w sesjach itd.,

 

 • ustalenie celu głównego, celów pobocznych i sposobu dojścia do nich – coach całym sobą pomaga w tym klientowi, ale to klient jest specjalistą w swoim życiu i to on jest osobą odpowiedzialną za wyznaczenie realnych i istotnych dla siebie celów i ustalenie w jaki sposób jest w stanie do nich dojść

 

Oczywiście w zależności od rodzaju coachingu i indywidualnych potrzeb klienta i coach mogą pojawić się dodatkowe role w procesie. Ich wyraźne i precyzyjne określenie zwiększa znacząco szanse na skuteczny coaching i wpływa na zadowolenie klienta oraz coacha.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>