Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

Jak skutecznie wyznaczać cele i tworzyć plany, czyli narzędzie SMART

Czemu służy to narzędzie?

Narzędzie to pomoże Ci w wyznaczaniu celów oraz opracowywaniu realnego planu pozwalającego na ich osiąganie.

Dla kogo jest przeznaczone?

Dla wszystkich tych, którzy chcą coś osiągnąć, ale nie mają planu oraz jasno sprecyzowanych celów lub ich realizacja nie idzie tak jak tego chcą.

Ile czasu potrzebujesz?

Na ćwiczenie dobrze poświęcić przynajmniej 15 minut – w zależności od ilości i złożoności celów.

Co potrzebujesz?

Miejsce, w którym będziesz mógł się skupić oraz kartkę papier i długopis do robienia notatek.

Ze względu na duże zainteresowanie tematem przygotowałem dla Ciebie pól godzinne szkolenie online, dzięki któremu zobaczysz jak stworzyć SMARTny cel! Miłego oglądania:

ODNOŚNIK DO BEZPŁANEGO KURSU NA YOUTUBE

Zaczynajmy!

Sposób wyznaczania celów bardzo znacząco wpływa na prawdopodobieństwo ich realizacji. SMART jest jedną z metod, która pozwala na wyznaczanie celów w taki sposób, aby zmaksymalizować swoje szanse na ich osiągnięcie. SMART jest akronimem od 5 kryteriów, jakie musi spełniać cel w tej koncepcji:

Cel SMART

S oznacza Specific – czyli konkretny, określony jak najbardziej szczegółowo (lub w zależności od źródeł i zastosowań Significant, Simple)

M oznacza Measurable – czyli taki, którego stopień realizacji lub efekty można zmierzyć (lub w zależności od źródeł i zastosowań Motivational, Manageable, Meaningful)

A oznacza Attainable – czyli taki, który jest dla nas realny do osiągnięcia(lub w zależności od źródeł i zastosowań Achievable, Action-oriented, Ambitious, Aspirational)

R oznacza Relevant – czyli taki, który jest dla nas istotny, wypływa z naszych wartości (lub w zależności od źródeł i zastosowań Result-based, Results-oriented, Realistic)

T oznacza Time-bound - czyli taki, którego ramy czasowe jasno określone (lub w zależności od źródeł i zastosowań Time-oriented, Time-specific, Tangible)

Punktem wyjścia jest określenie celu ogólnego, który chcemy osiągnąć.

Przykład: Nie chcę być gruby. – będzie to nasz punkt wyjścia do użycia narzędzie SMART. Po pierwsze bardzo istotne jest, aby nasz cel był sformułowany w sposób pozytywny, tzn. określający stan, który jest pożądany, a nie takie, który nie jest. W związku z tym przed przystąpieniem do narzędzie SMART przekształćmy ten cel na cel pozytywny.

Nie chcę być gruby. -> Chcę być szczupły.

Zobaczmy teraz jak działa narzędzie SMART. Używając go, transformujemy nasz cel, aby spełnił kolejne kryteria. Zaczynamy od kryterium szczegółowości:

Krok 1: Specific

Aby przekształcić ten cel względem kryterium S, należy określić jak najwięcej szczegółów. Aby to zrobić warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania (odpowiedzi najlepiej zapisywać na kartce – dzięki nim na każdym etapie realizacji celu można upewnić się, dlaczego znajdujemy się w miejscu, w którym się znajdujemy):

Co: Co konkretnie chcę osiągnąć?

Dlaczego: Konkretnie dlaczego chcę to osiągnąć, w jakim celu i jakie będę miał z tego korzyści?

Kto: Kto będzie zaangażowany w osiągnięcie celu

Gdzie: Z jakim miejscem będzie związane dążenie do celu

Jak: Co wiąże się z podjęciem się tego celu, jakie mogą być potencjalne przeszkody?

Przykład: Chcę być szczupły.

Co: (konkretnie) Chcę ważyć 70 kg.

Dlaczego: Chcę ważyć 70 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym.

Kto: ja sam, rodzina, znajomi.

Gdzie: nieistotne dla tego celu.

Jak: Chcę ważyć 70 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym, w tym celu będę codziennie biegał przez 15 minut z Markiem, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19.

Świetnie, pierwsze kryterium spełnione. Teraz czas dla Ciebie na przekształcenie Twojego celu, aby spełnił kryterium szczegółowości. Skorzystaj z powyższych pytań i zapisz odpowiedzi na kartce.

Krok 2: Measurable

Drugie kryterium powinno zapewniać możliwość zmierzenia stopnia realizacji celu co bardzo często sprowadza się do rozpisania go na mniejsze cele. W tym momencie należy odpowiedzieć sobie na pytanie „W jaki sposób określę stopień realizacji celu?”.

Przykład: Chcę ważyć 70 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym, w tym celu będę codziennie biegał przez 15 minut z Markiem, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

W tym przypadku osiągnięcie celu mierzone jest na koniec („Chcę ważyć 70 kg…„), ale także w procesie dążenia do jego osiągnięcia („Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.”). 

Pozwala to na monitorowanie postępów i podjęcie dodatkowych kroków jeśli jest taka potrzeba. Ma to dodatkowo aspekt motywujący, zwiększając szansę na osiągnięcie ostatecznego celu.

Krok 3: Attainable

Niezwykle istotne jest, aby wyznaczać sobie cele, który są dla nas rzeczywiście realne do osiągnięcia – w innym przypadku spotkamy się tylko z rozczarowaniem i spadkiem motywacji i siły do działania w przyszłości. Dobrze, aby cel stanowił jednak pewne wyzwanie zwiększając motywację do działania. W tym kroku należy odpowiedzieć sobie na pytanie „Czy osiągnięcie tego celu, ramy czasowe oraz sposób osiągnięcia tego celu są dla mnie realne?”.

Przykład: Chcę ważyć 70 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym, w tym celu będę codziennie biegał przez 15 minut z Markiem, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

Przy takim celu należy odpowiedzieć sobie m.in. na pytania: ile ważę obecnie? Czy oceniam, że osiągnięcie wagi 70 kg jest dla mnie realne? Czy realistycznie patrząc na sytuację będę w stanie biegać codziennie przez 15 minut? Czy okoliczności i moja motywacja pozwolą mi na to? Czy będę w stanie nie jeść niczego po godz. 19? Czy będę w stanie skrupulatnie sporządzać notatki ze swoich postępów? Na jakiej podstawie wnioskuje, że spadek wagi będzie wynosił 1 kg na dwa tygodnie, czy jest to realne?

Po weryfikacji cel mógłby wyglądać następująco:

Chcę ważyć 72 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym, w tym celu będę biegał z Markiem przez 15 minut co najmniej 4 razy w tygodniu, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

Krok 4: Relevant

Sformułowanie celu w takim sposób, aby był dla nas ważny pomaga w odnalezieniu dodatkowych zasobów pomagających w jego realizacji oraz upewnia nas nad słusznością dążenia do niego. Na tym etapie warto odpowiedzieć sobie na pytania  ”W jakim stopniu jest to warte zachodu?” oraz „Na ile wypływa to z moich wartości i potrzeb?”.

Przykład: Chcę ważyć 72 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym, w tym celu będę biegał z Markiem przez 15 minut co najmniej 4 razy w tygodniu, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

Po weryfikacji cel mógłby wyglądać następująco:

Chcę ważyć 72 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym – moje zdrowie jest dla mnie bardzo ważne i chcę podnieść swoje poczucie wartości. W tym celu będę biegał z Markiem przez 15 minut co najmniej 4 razy w tygodniu, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

Krok 5: Time-bound

Ostatnie kryterium dotyczy ram czasowych celu. Ważne jest, aby jak najbardziej szczegółowo określić realizację celu w czasie, gdyż pomaga to w systematyczności i budowaniu determinacji. Warto tutaj odnieść się zarówno do ostatecznego terminu realizacji jak i poszczególnych kroków prowadzących do finału.

Przykład: Do 31.09.2013. chcę ważyć 72 kg, aby czuć się świetnie i być bardziej atrakcyjnym – moje zdrowie jest dla mnie bardzo ważne i chcę podnieść swoje poczucie wartości. W tym celu będę biegał z Markiem przez 15 minut co najmniej 4 razy w tygodniu, a ostatni posiłek będę jadł najpóźniej o 19. Każdego dnia rano będę zapisywał swoją wagę w notatniku – przewiduję spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

Cel zawiera zarówno określenie daty realizacji głównego celu („31.09.2013„), jak i przedziały czasowe kolejnych etapów („spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie”).

 

Brawo! Przeszliśmy przez wszystkie kryteria. Tak sformułowany cel ma bardzo duże prawdopodobieństwo realizacji!

Pozostało tylko zapisać ostateczny cel, powiesić go sobie w miejscu, gdzie będzie codziennie widoczny i… zacząć działać!

 

Aby pomóc sobie w drodze do celu warto wizualizować sobie jego osiągnięcie. Można przy tym zwrócić uwagę na formę i czas użyty przy formułowaniu celu – najlepiej używać czasu teraźniejszego oraz formy dokonanej. W myśl tej zasady, ostateczny cel do wizualizacji mógłby wyglądać tak:

Przykład: Do 31.09.2013. waga wskazuję 72 kg, czuję się z tym świetnie i jestem bardziej atrakcyjnym – moje zdrowie jest dla mnie bardzo ważne, a moje poczucie wartości wzrostło. Aby to osiągnąć biegam z Markiem przez 15 minut co najmniej 4 razy w tygodniu, a ostatni posiłek jadam najpóźniej o 19. Każdego dnia rano zapisuję swoją wagę w notatniku, obserwując spadek wagi w tempie 1 kg na dwa tygodnie.

 

Powodzenia i trzymam kciuki za wiele zrealizowanych SMARTnych celów! :)

3 thoughts on “Jak skutecznie wyznaczać cele i tworzyć plany, czyli narzędzie SMART

  1. Świetny wpis.
    Można by jeszcze dodać, że wyznaczanie celów pobudza do rozwoju osobistego, zwiększa poczucie odpowiedzialności za własne życie, ukierunkowuje na osiągnięcia, ułatwia podejmowanie lepszych decyzji i priorytetyzację działań, wzmacnia poczucie kierunku oraz dostarcza większej jasności i wnikliwości spostrzeżeń. Co by nie napisać to jedno jest pewne – Warto wyznaczać cele!

  2. Wyznaczanie celów jest bardzo ważne bo masz jasno zdefiniowane do czego dążysz. Bez celów stoisz w miejscu żyjesz z miesiąca na miesiąc nie rozwijasz się nie osiągasz nic .

  3. Dziękuję za ten wpis. Faktycznie bez wyznaczenia celu dryfujemy na oceanie bezsilności nie wiedząc w którą stronę teraz płynąć, aby dotrzeć do pożądanego miejsca. Inna sprawa, że zdecydowanie prawidłowo sformułowany cel w metodologii SMART pobudza motywację wewnętrzną.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>