Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

3 ważne różnice między coachingiem a szkoleniem i doradztwem

Coaching bardzo często łączony jest błędnie z doradztwem i szkoleniami. W rzeczywistości są to zupełnie inne sposoby pracy. Co prawda może się zdarzyć, że cele coachingu i szkolenia lub doradztwa będą takie same – np. związane z rozwojem komunikacji w zespole – ale droga dojścia do tego celu będzie zupełnie inna. W szkoleniach i doradztwie trener lub doradca przekazuje klientowi pewną wiedzę. Może także zademonstrować umiejętności, które uczestnik szkolenia ma posiąść. Doradca analizuje problem klienta i na podstawie różnych narzędzi i doświadczenia zaleca konkretne rozwiązania.

Coach i klient są w relacji partnerskiej, coach nie występuje jako ekspert i doradca. Podąża za Coaching to nie szkolenie, nie doradztwo.klientem z chwili na chwilę. Zawsze zakłada, że klient jest z natury kreatywny i posiada wszelkie kompetencje (lub jest w stanie sam je zdobyć), aby osiągnąć swój cel. Coach nie przekazuje żadnej wiedzy, ani nie demonstruje umiejętności. Nie doradza i nie daje gotowych rozwiązań. Skąd ta twarda zasada, przecież podczas pracy coachingowej mogą zdarzyć się sytuacje, w których coach ma doświadczenie i posiada gotowe rozwiązanie danego problemu? Warto tutaj przywołać dwie zasady wyznawane w coachingu: „mapa to nie teren” oraz „to co jest dobre dla mnie, niekoniecznie jest dobre dla ciebie”. Co one oznaczają? Pierwsze mówi o tym, że sytuacja w rzeczywistości może być inna niż coachowi się wydaje – w związku z tym jego rozwiązanie wcale nie będzie obiektywnie dobre. Drugie mówi o tym, że każdy jest indywidualny i dane wyjście z sytuacji może być dobre dla jednej osoby, a niekorzystne dla innej – np. w związku z inną hierarchią wartości tej osoby. Jest jeszcze drugi ważny aspekt niedawania rad i gotowych rozwiązań przez coacha. Gdyby to robił mógłby zmniejszyć poczucie własnej wartości klienta i jego pewność siebie. Klient mógłby podświadomie odczuć, że sam nie był w stanie poradzić sobie z problemem i potrzebował porady coacha. Poza tym dotyka to kolejnego aspektu – w coachingu to klient w 100% odpowiedzialny jest za zmianę i osiągnięcie celu. A dawanie rad przez coacha rozmywa tę odpowiedzialność.

Jest jeszcze jeden aspekt odróżniający coaching od szkolenia i doradztwa. Coaching to proces ciągły, trwający nawet do ok. pół roku. Składa się na niego seria spotkań (sesji coachingowych) oraz czas pomiędzy sesjami, podczas którego klient realizuje plan stworzony przez siebie podczas sesji i wykonuje różne „zadania domowe”. Jest to bardzo ważne, gdyż sprawia, że klient jest zaangażowany w swoją agendę przez cały proces. W szkoleniach i doradztwie zaangażowanie klienta ogranicza się zazwyczaj do samego spotkania z trenerem lub doradcą albo do pewnego krótkiego czasu po takim spotkaniu.

Podsumowując można zaznaczyć 3 ważne różnice między coachingiem a szkoleniem i doradztwem:

  1. W coachingu nie ma transferu wiedzy od coacha do klienta (trener lub doradca przekazują wiedzę i umiejętności klientom)
  2. Coach nie daje rad i gotowych rozwiązań (trener może udzielać rad, a doradca dawać gotowe rozwiązania problemów klienta)
  3. Coaching to proces ciągły, trwający nawet kilka miesięcy (szkolenia i sesje doradcze mogą być rozłożone w czasie, ale najważniejsze jest to, co dzieje się podczas tych spotkać – w przypadku coachingu to co dzieje się pomiędzy spotkaniami jest tak samo lub jeszcze ważniejsze niż same spotkania)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>