Poznaj coaching, poznaj siebie
FacebookEmailRSS

Cztery filary coachingu koaktywnego

Poniższy tekst jest rozwinięciem postu o coachingu koaktywnym: http://www.portal.o.coachingu.pl/artykuly/coaching-koaktywny/

 

Coaching koaktywny opiera się na czterech głównych założeniach:

  • klient jest istotą kompletną, kreatywną i pełną zasobów,
  • plan pochodzi w 100% od klienta,
  • coach podąża za klientem z chwili na chwilę,
  • klienta należy na każdym etapie traktować całościowo, tzn. uwzględniając każdą sferę życia jednocześnie.

Coaching koaktywny

 

Odnosząc się do pierwszego założenia, należy zauważyć, iż coach koaktywny ma swoiste podejście do ludzi. Tak jak i w innych rodzajach coachingu podstawą relacji coach-klient jest szacunek i zaufanie. Coach koaktywny postrzega klienta jako osobę kreatywną – tzn. taką, która jest w stanie ciągle się rozwijać, wpada na nowe pomysły i rozwiązania i jest w stanie rozwiązać każdy swój problem oraz zrealizować wszystkie swoje cele. Kreatywność klienta wg coacha przejawia się także w inicjatywie. Coach koaktywny kieruje się swoistą dla tego rodzaju coachingu ciekawością drugiego człowieka i zadając odpowiednie pytania pomaga klientowi znaleźć odpowiedzi pozwalające mu iść naprzód.

Rozwijając drugie założenie – to klient ustala czym wraz z coachem będzie zajmować się podczas sesji, jakie sfery są dla niego istotne i do czego będzie dążyć. Coach koaktywny nigdy nie wchodzi w rolę eksperta i nie narzuca ustalonych ram, celów lub planu. Coach koaktywny zakłada, że jeśli klient będzie potrzebował wiedzy eksperckiej – sam o nią poprosi. Zadaniem coacha jest pomoc w klientowi w wyrażaniu swoich marzeń, pragnień, dążeń, swojej misji życiowej oraz celu głównego i celów krótkoterminowych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że rolą coacha jest pomaganie klientowi w podążaniu zgodnie z ustaloną przez niego agendą – przypominanie mu o wyznaczonych przez niego celach i planach.

Podążanie za klientem z chwili na chwilę jest bardzo ważną umiejętnością coacha, blisko powiązaną z drugim założeniem. Przejawia się ona w elastycznym podejściu coacha oraz jego gotowości do podjęcia każdego tematu, który w danym momencie jest dla klienta ważny – zarówno z sesji na sesją, jak i podczas sesji. Zadaniem coacha koaktywnego jest podejmowanie odpowiednich decyzji z chwili na chwilę odnośnie realizowania agendy klienta, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do jego bieżących potrzeb. Coach koaktywny zawsze wykazuje gotowość zmiany tematu i sposobu działania, aby iść z klientem w wybraną przez niego stronę.

Odnoszenie się do całego życia klienta jest czwartym filarem coachingu koaktywnego. Odzwierciedla to założenie, że wszystkie podejmowane przez nas decyzje są powiązane i życie klientów nie toczy się w odrębnych przedziałach. Życie zawodowe wpływa na relacje z najbliższymi i na odwrót. Tak samo z innymi sferami życia. Dlatego coach koaktywny nie ogranicza się do pracy w wąskim obszarze życia klienta, tylko traktuje go całościowo.

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>